RODO – Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Happy Pracownia Językowa Małgorzata Dąbrowska NIP 5591717731, adres siedziby: ul. Do Raduni 11 83-330 Żukowo, tel. 531550481, adres e-mail: biuro@happy.edu.pl.
 2. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności:
  • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy ;
  • w celu wykonania obowiązków ciążących na Happy Pracownia Językowa w związku z realizacją Umowy,
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Happy Pracownia Językowa w trakcie obowiązywania umowy;
  • w celu badania poziomu Twojej satysfakcji ze świadczonych przez Happy Pracownia Językowa usług i jej produktów.
 3. Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą zamówiłeś.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:
  • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 5. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 6. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 7. Masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres biuro@happy.edu.pl