PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ANGIELSKI + POLSKI + MATEMATYKA

 

  • Na zajęciach powtórzysz materiał, przećwiczysz zadania egzaminacyjne i rozwiążesz arkusze egzaminacyjne, ale również dowiesz się jak zarządzać czasem i panować nad stresem

  • Zajęcia odbywają się w grupach do 5 osób, raz w tygodniu 50 minut  na każdy przedmiot
  • Możesz wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty
  • Zajęcia przeznaczone są dla klas siódmych i ósmych